Tran-Van-Dat

Tiến sĩ Trần Văn Đạt

Tiến sĩ Trần Văn Đạt
Trưởng bộ môn Marketing, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Giảng viên (Lĩnh vực Marketing và bán hàng)

Tiến sĩ Trần Văn Đạt

Trưởng bộ môn Marketing

Khoa Quản trị Kinh doanh,

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Giảng viên lĩnh vực Marketing và Bán hàng

Tiến sĩ Trần Văn Đạt hiện là Trưởng bộ môn Marketing tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM. Ngoài ra ông là tham gia giảng dạy và tư vấn về Marketing cho nhiều doanh nghiệp như Novaland, Jiaxin Group, Cathay….

Ông cũng từng tham gia dự án nghiên cứu của chính phủ Đài Loan. Ngoài ra, TS Đạt đã làm việc tại ngân hàng Metropolitan Bank Taipei sau thời gian ông hoàn tất Luận án Tiến sỹ Kinh tế tại đây. Ông cũng thường xuyên tham gia làm cầu nối cho các doanh nghiệp Việt – Đài.

Các môn ông đang nghiên cứu và tư vấn, giảng dạy bao gồm:

Quản trị thương hiệu
Quản trị marketing
Kỹ năng bán hàng
Marketing online

Ông hiện tại đang tham gia vào các chương trình đào tạo tại Hong Minh Institute.

Call Now Button