Thạc Sĩ Lê Minh Hoàng Long – Marketing Online

Thạc Sĩ Lê Minh Hoàng Long

Thạc Sĩ Lê Minh Hoàng Long – Marketing Online

Thông tin về ThS Lê Minh Hoàng Long:

– Giảng viên trường đại học Ngân hàng TPHCM.

– Anh là sáng lập và đồng sáng lập của nhiều thương hiệu kinh doanh khác nhau như: niemgiare.com, yến sào Việt…

– Hiện tại, anh đang tập trung nghiên cứu về marketing, bán hàng, quản trị bán hàng…

Thông tin về ThS Lê Minh Hoàng Long:

– Giảng viên trường đại học Ngân hàng TPHCM.

– Anh là sáng lập và đồng sáng lập của nhiều thương hiệu kinh doanh khác nhau như: niemgiare.com, yến sào Việt…

– Hiện tại, anh đang tập trung nghiên cứu về marketing, bán hàng, quản trị bán hàng…

Ông hiện tại đang tham gia vào các chương trình đào tạo tại Hong Minh Institute.

Call Now Button