Chương trình đào tạo chuyên biệt nâng cao chất lượng nguồn lực doanh nghiệp và doanh nhân. Chương trình được thiết kế thực tiễn, hiệu quả dựa trên mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Nhóm chuyên gia Tư vấn Quản lý Hồng Minh có chuyên môn sâu rộng về nhiều ngành nghề, nhiều kinh nghiệm trong quán lý, cố vấn cho các công ty hàng đầu về Quản lý doanh nghiệp, Marketing và Tài chính.

Hồng Minh tổ chức các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng quản lý kinh doanh cho doanh nhân, chủ doanh nghiệp. Chủ đề của các khóa học sẽ được chọn dựa trên yêu cầu mong muốn và từ nghiên cứu thị trường của đội ngũ chuyên gia chúng tôi.

Chủ đề đào tạo 2020 tại Hồng Minh

Chương trình dành cho nhà quản lý

STT Chủ đề Số buổi
1 Quản tri chiến lược toàn diên: từ chiến lươc đến thực thi 4
2 Thực thi chiến lược bằng thẻ điểm cân bằng 4
3 Nâng tầm năng lực lãnh đạo 4
4 Quản trị nguồn nhân lực dành cho nhà quản lý 4
5 Thuyết động viên và những ứng dụng thực tiễn dành cho nhà lãnh đao 4
6 Tài chính dành cho nhà quản lý 4
7 Kế toán và Thuế dành cho nhà quản lý 4
8 Văn hóa doanh nghiệp và những thực thi trong doanh nghiệp 4
9 Marketing dành cho nhà quản lý 4
10 Quản trị sự thay đổi 4
10 Quản trị rủi ro 4
11 Xử lý khủng hoảng truyền thông 4
12 Thiết kế vận hành, đo lường, đánh giá KPIs 4

Chương trình dành cho nhân viên

 
STT Chủ đề Số buổi
1 Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 4
2 Kỹ năng chăm sóc khách hàng vượt trội 4
3 Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao 4
4 Kỹ năng đàm phán – thương lượng tuyệt đỉnh 4
5 Kỹ năng lập kế hoạch làm việc và đạt hiệu quả cao (làm ít hơn – hiệu quả nhiều hơn) 4
6 Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả 4
7 Kỹ năng xác định vấn đề và ra quyết định 4
8 Kỹ năng làm việc nhóm 4
9 Kỹ năng điều hành cuộc họp 4
10 Kỹ năng thuyết trình 4
11 Kỹ năng huấn luyện và truyền kinh nghiệm 4
STT Chủ đề Số buổi
1 Chiến lược và kế hoach sản xuất 4
2 Quản lý sản xuất 2
3 Quản lý chất lượng 4
4 Quản lý hậu cần sản xuất 4
5 Quản trị Lean trong sản xuất 4
6 Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến 4
7 Quản lý đội ngũ trong sản xuất 4
8 Kiểm soát chi phí trong sản xuất 4
9 Đánh giá nhân sự trong sản xuất 4
10 Quản lý con người 4
11 Quản trị hiệu quả công việc & KPIs trong sản xuất 4
STT Chủ đề Số buổi
1 Chiến lược nhân sự 4
2 Xây dựng bản đồ chiến lược nhân sự 4
3 Kỹ năng phòng vấn và tuyển chọn nhân sự 4
4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4
5 Pháp luật hiện hành về lao động 4
6 Quản lý nhân tài 4
7 Lương và chế độ đãi ngộ 4
8 Kỹ năng giải quyết xung đột 4
9 Kỹ năng dùng, giữ, sa thải nhân sự 4
STT Chủ đề Số buổi
1 Lập và phân tích báo cáo tài chính 4
2 Quản lý và kiểm soát chi phí 4
3 Quản lý dòng tiền 2
4 Chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính quốc tế IFRS 4
5 Hợp nhất báo cáo tài chính 4
6 Kiểm toán nội bộ và quản trị công ty 4
7 Chiến lược tài chính và phương pháp hoạch định chiến lươc tài chính 4
8 Định giá doanh nghiệp và thị trường tài chính 4
9 Tài chính dành cho nhà quản lý 4
10 Thuế Viêt Nam: tuân thủ và tối ưu hóa 3
STT Chủ đề Số buổi
1 Marketing: từ chiến lược đến thực thi 4
2 Digital marketing: từ chiến lược đến thực thi 4
3 Facebook marketing 2
4 Nền tảng về marketing và những các hoạt động thực thi hiệu quả 4
5 Quản trị thương hiệu và xây dựng thương hiệu mạnh 4
6 Trade marketing (marketing tại điểm bán) 4
7 Marketing dành cho ngành khách sạn 4
8 Marketing dành cho ngành dịch vụ 4
9 Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 4

Chương trình đào tạo nổi bật

Call Now Button