Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CEO | Hong Minh Training institute

"Nếu bạn nhân đôi số thí nghiệm bạn làm mỗi năm, bạn sẽ tăng gấp đôi khả năng sáng tạo của mình."

Jeff Bezos

Lời mở đầu

Trong thị trường kinh doanh ngày càng phát triển như hiện nay, việc đổi mới cũng là điều thiết yếu nhưng cũng cần phải cân nhắc sao cho phù hợp với thời điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy vị trí của người Giám đốc Điều hành trong giai đoạn này là gì? Cần làm những gì? Làm thế nào Điều gì đúng đắn cho doanh nghiệp? Cách làm nào để chúng ta có thể biến sự thay đổi này thành một cơ hội cho doanh nghiệp? Đó là tất cả những gì một người Giám Đốc Điều Hành sẽ suy nghĩ cho doanh nghiệp của mình trong thời đại công nghệ số như hiện nay.

Mặt khác, “Trình độ quản lý và trình độ chuyên môn của người Việt ta đang từng bước vươn lên ngang tầm quốc tế”, đó là “Nỗ lực quốc tế hóa trình độ nguồn nhân lực cao cấp của Việt Nam ta đã bắt đầu có kết quả. Với mong muốn góp phần trong cuông cuộc xây dựng một đội ngũ lãnh đạo chất lượng cho các doanh nghiệp, Hong Minh Training Institute đã xây dựng chương trình đào tạo ”Giám đốc Điều hành / Chief Executive Officer”(CEO) giúp cho học viên có một cách nhìn rõ nét hơn để bước tiếp trên chặng đường “quốc tế hóa trình độ nguồn nhân lực cao cấp” (nhất là nhân lực quản lý, lãnh đạo).

Chương trình được thiết kế, chuẩn hóa hoàn toàn bằng tiếng Việt và Ban Giảng huấn của chương trình là các chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam, có kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy thực tế trong nhiều lĩnh vực.

Kết thúc chương trình, học viên sẽ nhận chứng chỉ được cấp bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trân trọng!
HONG MINH TRAINING INSTITUTE

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Nhà quản lý cấp cao: CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý giám đốc,…
 • Nhà quản lý cấp trung: Cấp Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó, Các phòng, Ban, Bộ phận,…
 • Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Điều Hành trong tương lai.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Cung cấp tư duy và nhận thức cốt lõi mà một Giám Đốc Điều hành chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu của thời đại 4.0.
 • Trang bị những kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết để trở thành một Giám Đốc Điều hành chuyên nghiệp.
 • Giúp học viên hiểu, vận dụng các phương pháp nguyên tắc chính yếu trong việc xây dựng tầm nhìn, chiến lược và mục tiêu phát triển các phòng ban.

GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC

 • Nắm vững, vận dụng các kiến thức, tư duy cốt lõi mà một Giám Đốc Điều Hành cần phải có.
 • Chứng chỉ được cấp bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Hiểu rõ các chiến lược trong quản trị, trong kinh doanh giúp học viên nâng cao năng lực lãnh đạo trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hoàn tất chương trình, học viên được cấp chứng chỉ bởi: Hong
  Minh Training  Institute.
STT NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ THỜI LƯỢNG GIẢNG VIÊN
1
Xây dựng chân dung giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO)
0.5 buổi
TS. Châu Đình Linh
2
Quản trị chiến lược toàn diện: phân tích, lựa chọn và thực hiện
1.5 buổi
TS. Châu Đình Linh
3
Thực thi chiến lược bằng hệ thống KPIs
2 buổi
ACCA. CPA Tô Thanh Phong
4
Phát triển năng lực lãnh đạo
2 buổi
TS. Châu Đình Linh
5
Quản trị nhân sự và phát triển nhân tài
2 buổi
Ths. Nguyễn Đình Chính
6
Quản trị Marketing cho nhà quản lý: từ xây dựng thương hiệu đến nâng cao vị thế cạnh tranh
2 buổi
TS. Trần Văn Đạt
7
Tài chính dành cho nhà quản lý
2 buổi
TS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh
8
Quản trị sản xuất vận hành và chuỗi cung ứng
2 buổi
MBA. Đinh Thu Quỳnh
9
Xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp
2 buổi
Ths. Nguyễn Đình Chính
10
Kỹ thuật xác định vấn đề và ra quyết định
2 buổi
TS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh
11
Tổng kết và trao chứng chỉ được cấp bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư
18 buổi

CHỨNG CHỈ ĐƯỢC CẤP BỞI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CEO

Để lại thông tin hoặc quý doanh nghiệp có thể gọi trực tiếp hotline: 091 666 3974
13.500.000 vnđ 6.500.000 vnđ / vé tham dự
 • Được hỗ trợ 50% bởi Ngân sách nhà nước
 • Bao gồm 11 chuyên đề
 • Lớp học không quá 25 học viên
 • Nhận được chứng chỉ cấp bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chương trình đổi mới, chuyên nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NĂM 2020

"Nguồn nhân lực tạo nên nền móng vững chắc cho doanh nghiệp"

- Hong Minh Training Institute -

Call Now Button